Afspraak maken? Bel: 06 - 230 40 555

Massage in Maarssen, gemeente Stichtse Vecht omgeving Utrecht

Privacy Regels

Privacyverklaring Sport- en Therapie massage Hans Noltes.

Deze verklaring beschrijft in het kort het volgende:

1. Wie verantwoordelijk is voor het verwerken en beheer van persoonsgegevens voor Sport- en Therapie massage Hans Noltes .
2. Waarom persoonsgegevens worden verwerkt.
3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt.
4. Aan wie de persoonsgegevens verstrekt kunnen worden.
5. Welke bewaartermijnen gelden.
6. Wat de rechten zijn van de klant.
7. Welke beveiligingsmaatregelen genomen zijn.
8. Dat de privacyverklaring gewijzigd kan worden.


1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken en beheer van de persoonsgegevens?
Hans Noltes is verantwoordelijk voor het verwerken en beheer van persoonsgegevens voor Sport- en Therapie massage Hans Noltes.

2. Waarom worden persoonsgegevens verwerkt en beheert?

Sport- en Therapie massage Hans Noltes verwerkt en beheert uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

4. Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt?

Er worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder voorafgaande ondubbelzinnige toestemming van u. Uitzonderingen hierop zijn een wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken.

5. Bewaren van persoonsgegevens.

Sport- en Therapie massage Hans Noltes zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De precieze bewaartermijnen zijn vastgelegd in artikel 13 van het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur. Onze bewaartermijn(en) zijn 7 jaar volgens de Belastingwet.

6. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in verband met de hiervoor omschreven doeleinden. Ten aanzien van deze verwerking kunt u de volgende rechten uitoefenen, door uw verzoek hiertoe te richten aan Sport- en Therapie massage Hans Noltes:


U kunt een verzoek indienen door een e-mail (aan info@massagenoltes.nl) of een brief te sturen (Sport- en Therapie massage Hans Noltes P.C. Hooftstraat 10 3601 SP Maarssen, onder vermelding van: persoonsgegevens). Om te kunnen voldoen aan het verzoek zal ter identificatie contact met u worden opgenomen.

Na ontvangst van uw verzoek, zullen wij u via e-mail of brief zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen één maand, informeren of aan dit verzoek zal worden voldaan. Indien uw verzoek wordt geweigerd, zullen wij de redenen hiervoor schriftelijk aan u mededelen.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens.

Sport- en Therapie massage Hans Noltes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@massagenoltes.nl

8. Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring altijd wijzigen. In dat geval zullen wij de gewijzigde privacyverklaring op onze website www.massagenoltes.nl publiceren waarna deze privacyverklaring direct van kracht is.